π.Θεόδωρος Ζήσης: “Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς διωκόμενος. Η Αποτείχιση και η φυλάκισή του.”

Δημοσιεύθηκε: 15-03-2023 Ομιλητής: π.Θεόδωρος Ζήσης Agios Gr. Palamas 1

Ακούστε την ομιλία της Τετάρτης 15 Μαρτίου 2023 που έκανε ο π.Θεόδωρος Ζήσης, με θέμα: «Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς διωκόμενος. Η Αποτείχιση και η φυλάκισή του.»

Δείτε επίσης το Β’ μέρος