Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι:

  1. Η ενημέρωση, ενίσχυση και κατήχηση, κάθε ενδιαφερόμενου σε θέματα σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και την καλλιέργεια του Ορθοδόξου  πνεύματος. Επίσης, η προαγωγή, εξωτερίκευση και διάδοση  με κάθε μέσο και σε κάθε τόπο  της διδασκαλίας της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.
  2. Η υπεράσπιση της Ορθόδοξης Πίστης έναντι των ποικίλων αιρέσεων και κυρίως της αιρέσεως του Οικουμενισμού, η οποία, κατά τον θεόπνευστο λόγο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, αποτελεί Παναίρεση.

III.  Η προβολή και διάδοση της ησυχαστικής και ασκητικής παράδοσης της Ορθοδοξίας, όπως αυτή εκφράστηκε από τον βίο και την διδασκαλία του Αγίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του οποίου το όνομα φέρει το Σωματείο.

  1. Η πνευματική πρόοδος των μελών και φίλων του Σωματείου, ώστε να καθίστανται, όλο και περισσότερο, συνειδητά μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η καλλιέργεια σχέσεων του Σωματείου και των μελών του με παρεμφερείς Συλλόγους και μέλη τους του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και η συνεργασία τους στον κοινό αγώνα διάδοσης και ερμηνείας του Ορθοδόξου Θρησκευτικού λόγου.