π.Θεόδωρος Ζήσης: “Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς διωκόμενος. Η Αποτείχιση και η φυλάκισή του.”

Δημοσιεύθηκε: 22-03-2023 Ομιλητής: π.Θεόδωρος Ζήσης p. Th. Zisis 1 1

Ακούστε την ομιλία της Τετάρτης 22 Μαρτίου 2023 που έκανε ο π.Θεόδωρος Ζήσης, με θέμα: «Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς διωκόμενος. Η Αποτείχιση και η φυλάκισή του. – Β’ μέρος»

Δείτε επίσης το Α’ μέρος