Ποιοί Είμαστε

Ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη Σωματείο με την επωνυμία «Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης. Το Σωματείο θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα. Η σύσταση και λειτουργία του Σωματείου τελεί υπό την ευλογία του πνευματικού πατρός των ιδρυτικών μελών του Σωματείου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μανώλη