Δήμος Σερκελίδης “Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης – Ηρωικές μορφές των Βαλκανικών Πολέμων”

Δημοσιεύθηκε: 30-10-2019 Ομιλητής: κ.Δήμος Σεκερλίδης 5db3f3906495e

Ακούστε την ομιλία της Τετάρτης 30 Οκτωβρίου 2019 που έκανε ὁ Ἀξιωματκός ΠΑ καί γραμματέας τοῦ συλλόγου μας ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἠσυχαστήςκ. Δῆμος Σερκελίδης με θέμα “Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης – Ἡρωικές μορφές τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων”.