Ανακοινώθηκε: 14-09-2018

“Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα” – Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου

Αυτή τη Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, στις 10:30 στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”.

Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει είναι:

  • 1η ώρα: “Ὁ μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυροπόλεως στήν ὑπηρεσία τῶν νεωτεριστῶν Οἰκουμενιστῶν.
  • 2η ώρα: ”Ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Εὐφημία.

Ὁ πρωτοπρεσβυτέρος π. Νικόλαος Μανώλης θά ὁμιλήσει γιά τήν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση τοῦ μητροπολίτη Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα νά ἀκολουθήσει τή αἱρετική μεταπατερική γραμμή καί νά διατάξει νά μεταφραστεῖ καί νά ἀπαγγελθεῖ στή νεοελληνική γλώσσα ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν σχολείων. Θά γίνει ἀναφορά στίς καταγγελίες δασκάλων, καθηγητῶν, γονέων καί μαθητῶν πού ἀντέδρασαν στούς νεωτερισμούς τοῦ συγκεκριμένου μητροπολίτη, πού μέ τίς οἰκουμενιστικές του δράσεις ἔχει ἀπογοητεύσει πολλές φορές τό εὐλαβές ποίμνιο τῆς μητρόπολής του.

Κατά τή δεύτερη ὥρα τῆς ὁμιλίας ὁ πατήρ θά ἀσχοληθεῖ μέ τό βίο τῆς πανευφήμου Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας.