Ανακοινώθηκε: 09-06-2018

“Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα” – Κυριακή 10 Ιουνίου

Αυτή τη Κυριακή 10 Ιουνίου, στις 10:30 στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”.

Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει είναι:

  • 1η ώρα: “Τό ἅγιον Ὄρος καί ὁ Οἰκουμενισμός.
  • 2η ώρα: ”Πολιτική καί ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα…

“Κατά τήν Β΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου, ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἱερά μνήμη πάντων τῶν ἐν ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων πατέρων. Γι αὐτούς τούς ἁγίους σέ σχέση μέ τό σήμερα θά ὁμιλήσω…”
π.Νικόλαος Μανώλης