Ανακοινώθηκε: 14-03-2020

Κυριακή 15 Μαρτίου: π.Νικόλαος Μανώλης “Ο π.Μιχαήλ Σαντοριναίος υβριστής της αγιοπατερικής Αποτείχισης”

Αυτή την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020, στις 10:30 π.μ στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης με θέμα:

“Ὁ π.Μιχαήλ Σαντοριναῖος ὑβριστῆς τῆς ἁγιοπατερικῆς Ἀποτείχισης”

Η ομιλία αυτή θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο ζωντανά (live streaming) στην αρχική σελίδα του συλλόγου μας.

π.Μιχαήλ Σαντοριναίος 696x390 1