Ανακοινώθηκε: 14-01-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συμμετέχουμε όλοι στο συλλαλητήριο της Αθήνας την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019!

rUQfEI

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη 14-1-2019

Τά μέλη τοῦ «Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής» θά δώσουμε τό παρόν στό Συλλαλητήριο κατά τῆς προδοτικῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, τήν Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019, στήν Πλατεία Συντάγματος.

Ἡ κύρωση τῆς συμφωνίας τίς προσεχεῖς ἡμέρες ἀπό τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο ὁλοκληρώνει τό ἔγκλημα ἐκχώρησης τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, ἑνός ἀπό τά τιμιώτερα καί ἐνδοξότερα ἐθνικά μας ὀνόματα, στό ἐπίβουλο καί ἀναθεωρητικό κρατίδιο τῶν Σκοπίων, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας, ἐξ ἀπόψεως ἱστορικῆς, πολιτιστικῆς, οἰκονομικῆς, γεωπολιτικῆς σταθερότητας, ἐθνικῆς κυριαρχίας κτλ. Οὐδείς ἐκ τῶν θεμελιωδῶν θεσμῶν τῆς πατρίδας μας, πολιτειακοί ἄρχοντες, πολιτικά κόμματα, Δικαιοσύνη, Ἐκκλησία, ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, στάθηκε στό ὕψος τῶν περιστάσεων, ὥστε νά σταματήσει τήν πορεία τῆς Κυβερνήσεως πρός τήν ὑλοποίηση τοῦ καταστροφικοῦ γιά τά συμφέροντα τοῦ Ἔθνους προγράμματός της.

Ἔσχατος ὑπερασπιστής τῆς Πατρίδας ἀπό τήν ἴδια του τήν Κυβέρνηση εἶναι ὁ Ἑλληνικός Λαός, ὁ ὁποῖος μέ τήν πάνδημη συμμετοχή του στό συλλαλητήριο μπορεῖ νά ἐξαναγκάσει τήν Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία νά καταψηφίσει τήν ἐπαίσχυντη συμφωνία.

Ἐμεῖς θά δώσουμε τό παρόν στό Συλλαλητήριο ὡς ἐλάχιστο χρέος πρός τήν φιλτάτη Πατρίδα μας, ἡ καρδιά τῆς ὁποίας χτυπᾶ στή Μακεδονία. Καλοῦμε τό ἴδιο νά πράξουν:

  1. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ προεξάρχοντες τούς Ἱεράρχες τῆς Μακεδονίας. Νά ὀργανώσουν τίς μητροπόλεις τους, τίς ὁποῖες κράτησαν Ὀρθόδοξες καί Ἑλληνικές οἱ ἅγιοι καί ἥρωες προκάτοχοί τους.
  2. Ὅλοι οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὀργανώνοντας τίς ἐνορίες τους πέρα ἀπό τυχόν «ἐπισκοπικά προσκόμματα». Τό τιμημένο ράσο τοῦ παπᾶ, τό αἱματοβαμένο, νά ξαναγίνει φλάμπουρο πνευματικῆς καί ἐθνικῆς ἐλευθερίας, ξεκινώντας ἀπό τήν ὑπεράσπιση τῆς Μακεδονίας μας.
  3. Ὅλοι οἱ σύλλογοι καί τά σωματεῖα κάθε εἴδους καί σκοποῦ. Πέρα ἀπό κάθε ἐπιμέρους σκοπό καί ἀξία, ἡ Πατρίδα εἶναι πάνω ἀπό ὅλα.

Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου