NEO NEO Αίτηση εγγραφής νέου μέλους στο σύλλογο  Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται η καταβολή της ετήσιας συνδρομής του έτους της εγγραφής. Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ το ύψος της ετήσια συνδρομής έχει καθοριστεί στα 50 € . Η καταβολή της συνδρομής μπορεί να γίνει στον Τραπεζικό Λογαρισμό:

  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α   Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ
  Α ρ .  λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ :
  5209 089900 586

  I B A N :
  GR 900172 2090 0052 0908 9900 586


  Κατεβάστε και διαβάστε την: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ


  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

  Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις
  Άρθρο 3

  ΜΕΛΗ

  3.     Τα  μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα  και επίτιμα.

  3.1.     Τακτικά μέλη εγγράφονται όσοι επιθυμούν ανεξαρτήτως φύλου, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τακτικό μέλος δύναται να εγγραφεί κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, κληρικός ή λαϊκός που αποδέχεται τις αρχές του Σωματείου. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει σε αυτή εντός τριάντα ημερών, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αμετάκλητα.  Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα. Η ιδιότητα του μέλος είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

  3.2.      Πάρεδρα μέλη εγγράφονται  όσοι αποδέχονται τους σκοπούς του Σωματείου και εργάζονται για την επίτευξη των στόχων και σκοπών του, και δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να γίνουν τακτικά μέλη (φίλοι του Σωματείου). Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

  3.3.      Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα με εξαιρετική προσφορά υπηρεσιών στην υλοποίηση του σκοπού του Σωματείου, τα οποία  δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να είναι τακτικά μέλη. Τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.  Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

  3.4.      Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις τακτικές τους υποχρεώσεις. Η διαγραφή των μελών χωρεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν:

  I. Καθυστερείται η καταβολή της συνδρομής πέραν του έτους,

  II. Εμφανίζεται συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους, ή αντιστρατευόμενη τους σκοπούς του Σωματείου.

  III. Ο διαγραφόμενος δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αμετάκλητα.

  IV. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο με απλή γραπτή γνωστοποίηση της πρόθεσής του, καταβάλλοντας τις οφειλόμενες ως τότε συνδρομές.

  Δικαιώματα Μελών

  3.5.  Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται:

  I.  Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

  II.  Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

  III.  Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

  IV.  Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.

  V. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του Σωματείου.

  VI.  Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

  Υποχρεώσεις Μελών

  3.6.    Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :

  I.  Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

  II.  Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

  III.  Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.

  IV.  Να καταβάλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

  V.  Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτατες συνδρομές στο Σωματείο.

  VI.  Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

  VI.  Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.