π.Νικόλαος Μανώλης ”Ταξίδι στο άυλο με απλανή οδηγό”

Δημοσιεύθηκε: 08-01-2020 Ομιλητής: π.Νικόλαος Μανώλης Γέροντας Αγάθων προηγούμενος της Ι.Μ. Κωνσταμονίτου

Ακούστε την ομιλία της Τετάρτης 8 Ιανουαρίου 2019 που έκανε ο π.Νικόλαος Μανώλης, με θέμα “Ταξίδι στό ἄυλο μέ ἀπλανῆ ὁδηγό” .