π.Νικόλαος Μανώλης ”Πώς γίνεται η ευλογημένη προσευχή; ΙΑ’ Μέρος”

Δημοσιεύθηκε: 06-03-2019 Ομιλητής: π.Νικόλαος Μανώλης στην Ομιλία του π.Νικολάου Μανώλη με θέμα Πώς γίνεται η ευλογημένη Προσευχή ΜΕΡΟΣ ΙΑ

Ακούστε την ομιλία της Τετάρτης 6 Μαρτίου 2019 που έκανε ο π.Νικόλαος Μανώλης, με θέμα “Πῶς γίνεται ἡ εὐλογημένη προσευχή; ΙΑ’ Μέρος“, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Ορθόδοξη Παρέμβαση”.

Μπορείτε επίσης να δείτε τις υπόλοιπες ομιλίες με το ίδιο θέμα: Α’ μέροςΒ’ μέρος, Γ’ μέροςΔ’ μέροςΕ’ μέροςΣΤ’ μέροςΖ’ μέρος, Η’ μέρος, Θ’ μέρος, Ι’ μέρος, ΙΑ’ μέρος, ΙΒ’ μέρος και ΙΓ’ μέρος