κ.Δήμος Σερκελίδης ”Η ενωτική νοοτροπία & η παρακμή της Ρωμανίας. Η πορεία προς νέα Άλωση”

Δημοσιεύθηκε: 29-05-2019 Ομιλητής: κ.Δήμος Σεκερλίδης κ.Δήμου Σερκελίδη Η ενωτική νοοτροπία η παρακμή της Ρωμανίας. Η πορεία προς νέα

Ακούστε την ομιλία της Τετάρτης 29 Μαΐου 2019 που έκανε ο κ.Δήμος Σεκερλίδης, με θέμα “Ἡ ἑνωτική νοοτροπία & ἡ παρακμή τῆς Ρωμανίας. Ἡ πορεία πρός νέα Ἅλωση“, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Ορθόδοξη Παρέμβαση”.