Ανακοινώθηκε: 21-03-2018

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – 25 Μαρτίου 2018

Θεσσαλονίκη, 11-3- 2018
Αρ. Πρωτ. 10.

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Σωματείου
«Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής»

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», καλούνται τα μέλη του Συλλόγου να παραστούν στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί πανηγυρικά στις 25 Μαρτίου 2018, εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, και ώρα 10:00 στην έδρα του Συλλόγου, Μοναστηρίου 183, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2017.

2. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού οικονομικού έτους 2017.

3. Παρουσίαση προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2018.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 50% και ένας των ταμειακώς ενήμερων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο.

 

Το ΔΣ του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Γαλατάς Χρήστος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Σερκελίδης Δήμος