Ανακοινώθηκε: 01-10-2020

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – 17 Οκτωβρίου 2020

Θεσσαλονίκη, 1-10-2020
Αρ. Πρωτ.5

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Σωματείου
«Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής»

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», καλούνται τα μέλη του Συλλόγου να παραστούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Ορθοδοξία, στην έδρα του Συλλόγου Μοναστηρίου 183, με αποκλειστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Επισημαίνεται ότι στον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της μετάδοσης του CONID-19. Σε περίπτωση προσέλευσης πέραν των 50 ατόμων, με μέριμνα του προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν δύο συνεδρίες με διαφορά 15 λεπτών μεταξύ τους, ώστε να λάβουν μέρος όλα τα παρόντα μέλη πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.

Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoagiosiosif@gmail.com.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 50% και ένας των ταμειακώς ενήμερων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο.

Το ΔΣ του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Γαλατάς Χρήστος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Σερκελίδης Δήμος

Σύγκληση-Έκτακτης-Γενικής-Συνέλευσης-17-Οκτωβρίου-2020