Ανακοινώθηκε: 01-09-2018

“Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα” – Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου

Ἐπαναρχίζουν οι ομιλίες στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”.

Αυτή τη Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, στις 10:30 στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης.

Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει είναι:

  • 1η ώρα: “Οἱ μακαριστοί Αὐγουστίνος Καντιώτης καί Νικόλαος Σωτηρόπουλος μᾶς ὁδηγοῦν. 
  • 2η ώρα: ”Πολιτική καί ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα…