Ανακοινώθηκε: 31-05-2018

“Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα” – Κυριακή 3 Ιουνίου

Αυτή τη Κυριακή 3 Ιουνίου, στις 10:15 στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”.

Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει είναι:

  • 1η ώρα: “Ἡ ἀπάνθρωπη σφαγή τῶν Πολωνῶν Ἁγίων Μαρτύρων ἀπό τούς Παπικούς.
  • 2η ώρα: ”Ἐπέτειος ἱερωσύνης μου· οἱ Ἅγιοι Πάντες ἔχουν ἀπαιτήσεις…

“Ἡ πρώτη Κυριακή τοῦ Ἰουνίου ὁρίστηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας, ὡς ἡ ἑορτή των Νεομαρτύρων τῆς Πολωνίας τῶν μαρτυρησάντων ἀπό τούς ἀντίχριστους παπικούς. Σέ αὐτούς θά ἀναφερθῶ κατά τήν πρώτη ὥρα τῆς Ὁμιλίας μου.
Στή δεύτερη ὥρα, μέ τήν εὐκαιρία τῆς 29ης ἐπετείου τῆς ἱερωσύνης μου, θά κάνω ἀναφορά στήν μεγάλη εὐθύνη νά ὁμοιάσουμε στούς ἁγίους Πάντες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἰδιαίτερες ἀπαιτήσεις ἀπό τό ράσο…”
π.Νικόλαος Μανώλης