Ανακοινώθηκε: 22-06-2018

“Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα” – Κυριακή 24 Ιουνίου

Αυτή τη Κυριακή 24 Ιουνίου, στις 10:30 στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”.

Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει είναι:

  • 1η ώρα: “Πατερικοί λόγοι γιά τόν Τίμιο Πρόδομο.
  • 2η ώρα: ”Πολιτική καί ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα…

“Κατά τήν Δ΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου, ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τό Γενέθλιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδρομο θά ὁμιλήσω σέ σχέση μέ τή σημερινή ἐκκλησιαστική καί πολιτική ἐπικαιρότητα…”
π.Νικόλαος Μανώλης