Ανακοινώθηκε: 18-05-2018

“Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα” – Κυριακή 20 Μαΐου

Αυτή τη Κυριακή 20 Μαΐου, στις 10:15 στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”.

Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει είναι:

  • 1η ώρα: “Οἱ ἅγιοι 318 θεοφόροι Πατέρες τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
  • 2η ώρα: ”Θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτικῆς ἐπικαιρότητας.