Ανακοινώθηκε: 25-01-2018

“Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα” – Κυριακή 28 Ιανουαρίου

Αυτή τη Κυριακή 28 Ιανουαρίου, στις 10:15 στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”.

Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει είναι:

  • 1η ώρα: “Ἀρχή Τριωδίου, πορεία στο πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση”
  • 2η ώρα: ”Ὁ μολυσμὸς τῆς Πίστης ἀπὸ τὸ Τριώδιο τῶν Οἰκουμενιστῶν”

 

Ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου, μιᾶς ἰδιαίτερης ἐκκλησιαστικῆς περιόδου. Ποιὲς προοπτικὲς ἀνοίγονται μπροστά μας καὶ ποιὰ εἶναι τὰ δεδομένα ποὺ ἐχουμε ὧστε νὰ ρυθμίσουμε τὴν πνευματικὴ μας ζωὴ; Πορεία ἐξομολογήσεως ἐνώπιον Θεοῦ, εὐκαιρία ὁμολογίας ἐνώπιον ἀνθρὠπων. Ἡ ἀποτείχιση ὡς ἀσφαλής πυξίδα πρὸς τὴν Ἀνάσταση μᾶς προφυλάσσει ἀπὸ τὸν ἐμπαιγμὸ καὶ μολυσμὸ τῆς Πίστης ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές.π.Νικόλαος Μανώλης