Ανακοινώθηκε: 16-02-2018

“Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα” – Κυριακή 18 Φεβρουαρίου

Αυτή τη Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, στις 10:15 στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”.

Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει είναι:

  • 1η ώρα: “Μόνοι μας ἀπωλέσαμε τόν Παράδεισο, καιρός νά τόν ἀναζητήσουμε.”
  • 2η ώρα: ””Ὀρθοδοξόμετρο” – Ἡ νέα πλάνη των Οἰκουμενιστῶν”

 

Κυριακή τῆς Τυρινῆς, σκληρό σενάριο τραγικῆς ἀπώλειας. Τά δεδομένα, παραδόξως, εἶναι ὑπέρ μας. Μόνο πού ἡ νέα πλάνη τῶν Οἰκουμενιστῶν μέ τό κωδικό ὅνομα “ὀρθοδοξόμετρο” συνεχίζει τόν τρόπο τοῦ ἀρχεκάκου ὅφεως…π.Νικόλαος Μανώλης