Ανακοινώθηκε: 14-12-2017

“Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα” – Κυριακή 17 Δεκεμβρίου

Αυτή τη Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, στις 10:15 στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”.

Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει είναι:

  • 1η ώρα: Τὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογἠσεως ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιὰ τὴ μετοχὴ μας στὸ μεγάλο Δεῖπνο τοῦ Κυρίου!
  • 2η ώρα: Γιατί θεσπίσθηκε ὁ ἱερὸς κανόνας τῆς ἀποτειχίσεως (15ος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου) ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες;