Ανακοινώθηκε: 09-11-2017

“Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα” – Κυριακή 12 Νοεμβρίου

Αυτή τη Κυριακή 12 Νοεμβρίου, στις 10:15 στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”.

Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει είναι:

  • 1η ώρα: Περί των αγγελικών Δυνάμεων και του προσωπικού μας Φύλακα Αγγέλου
  • 2η ώρα: Περί της Διακοπής του Μνημοσύνου των ψευδεπισκόπων (Αποτείχισης από την Αίρεση)