Ανακοινώθηκε: 08-12-2017

“Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα” – Κυριακή 10 Δεκεμβρίου

Αυτή τη Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, στις 10:15 στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”.

Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει είναι:

  • 1η ώρα: Γιατί θεσπίσθηκε ο κανόνας της αποτείχισης (15ος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου) από τους αγίους Πατέρες;
  • 2η ώρα: Επικαιρότητα- Αγωνιώδεις προσπάθειες των οικουμενιστών να αποτρέψουν το αυξανόμενο ρεύμα της διακοπής μνημοσύνου