Ανακοινώθηκε: 04-05-2018

“Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα” – Κυριακή 6 Μαΐου

Αυτή τη Κυριακή 6 Μαΐου, στις 10:15 στο σύλλογό μας θα ομιλήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ”Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”.

Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει είναι:

  • 1η ώρα: “Ἰώβ ὁ πολύαθλος καί οἱ πανταχόθεν δαιμονικές ἐπιθέσεις.
  • 2η ώρα: ”Ὁ ἐναντίον μας πόλεμος τιμᾶ τούς ἀγῶνες μας ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας.

“Τήν μνήμη τοῦ πολυάθλου δικαίου Ἰώβ τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία στίς 6 Μαίου. Ἡ βιωτή του ἡ ἀπαράμιλλη, ἐνισχύει κάθε πιστό ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ καί βοηθᾶ στήν ἀπόφαση τῆς μαρτυρικῆς Ὁμολογίας Πίστεως. Οἱ δαίμονες, ὁρατοί καί ἀόρατοι, βοηθοῦν στήν ἀπόκτηση τῆς θείας Χάριτος. Στήν δεύτερη ὥρα θά ἀκολουθήσει μία παρουσίαση τοῦ ἰδιότυπου πολέμου ἀπό συκοφάντες καί ἐντειλαμμένους για τήν ἐξουθένωση τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Πίστεως.”
π.Νικόλαος Μανώλης