Ανακοινώθηκε: 18-01-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: “Το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Το όνομά μας είναι το έδαφός μας” – Συμμετέχουμε όλοι στο συλλαλητήριο την Κυριακή 21 Ιανουαρίου!

rUQfEI

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη 18-1-2018

Τὸ ὄνομά μας εἶναι ἡ ψυχή μας. Τὸ ὄνομα μας εἶναι τὸ ἔδαφός μας

Γιὰ μία ἀκόμα φορὰ στὴν πολύπαθη ἱστορία μας προσπαθοῦν ξένα κέντρα, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἐγχώριους ἀπάτριδες καιροσκόπους πολιτικούς μας, νὰ μᾶς κλέψουν τὰ ἐθνικά μας ὀνόματα μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ μᾶς ἀφαιρέσουν ἐθνικὸ ἔδαφος.

Ἡ κλοπὴ τῶν ἐθνικῶν μας ὀνομάτων ξεκινάει ἀπὸ πολὺ παλιά. Κάποτε λεγόμασταν Ρωμιοί, δηλαδὴ Ρωμαῖοι, πολίτες τῆς Ρωμανίας, μὲ πρωτεύουσα τὴν Νέα Ρώμη, τὴν Κωνσταντινούπολη. Οἱ Δυτικοὶ ἀπὸ τὸν 16 αἰώνα ἐπέβαλαν τὴν πλαστογραφία τοῦ ὀνόματος ἀπὸ Ρωμανία σὲ Βυζάντιο. Τὸν 19ο αἰώνα τὸ ὄνομα Ρωμανία δόθηκε στὴν χώρα ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν συνένωση δύο μικρῶν πριγκιπάτων τῆς Βλαχίας καὶ τῆς Μολβδαβίας (Ρουμανία). Ἀποτέλεσμα τῆς ὕπουλης αὐτῆς μεθόδευσης τῶν Δυτικῶν ἦταν νὰ χαθεῖ ἀπὸ τὸ συλλογικό μας ἀσυνείδητο μία γιὰ πάντα τὸ ὄνομα Ρωμανία, ποὺ παραπέμπει στὴν ἔνδοξη μας ἱστορία, στὴν Κωνσταντινούπολη, στὸν ἑλληνισμὸ ποὺ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, στὰ ἐδάφη ποὺ αὐτὸς ἐπὶ αἰῶνες ἔζησε καὶ μεγαλούργησε, στὸ κοινὸ παρελθὸν ποὺ μποροῦσε νὰ ἑνώσει ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους τῶν Βαλκανίων. Τὸ Ρωμαίικο τοῦ πατρο Κοσμᾶ χάθηκε ἀπὸ τὴν μνήμη, τὴ γλώσσα μας καὶ τὸ ἦθος μας, καὶ μαζί του χάθηκε ἡ ἱστορικὴ ὑποθήκη ποὺ δικαιωματικὰ εἴχαμε στὰ ἐδάφη ποὺ ἤκμασε ὁ ἑλληνισμός.

Σήμερα τὸ κράτος τῶν Σκοπίων προσπαθεῖ νὰ κλέψει ἕνα ἀκόμα ἐθνικό μας ὄνομα, τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Ἡ ὀνομασία τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων μὲ τὴ χρήση τοῦ ὀνόματος Μακεδονία συνιστᾶ ὑποθήκευση ἑλληνικοῦ ἐδάφους. Αὐτὸ ἦταν τὸ Μακεδονικὸ Ζήτημα σὲ ὅλες τὶς φάσεις του, ἀπὸ τὴν γέννησή του πρὶν 130 χρόνια μὲ τὸν Βουλγαρικὴ προπαγάνδα, τὴν περίοδο τῆς Βουλγαρικῆς κατοχῆς 1941-44, στὸν ἐμφύλιο, κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Τίτο καὶ τῆς πάλαι ποτὲ Γιουγκοσλαβίας, ἕως σήμερα μὲ τὸ κράτος – ταραξίας τῶν Σκοπίων. Ἡ διεκδίκηση ἀπὸ τοὺς βόρειους γείτονές μας τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας. Ὅσοι προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ δικαίωμα αὐτοδιάθεσης καὶ αὐτοπροσδιορισμοῦ τῶν γειτόνων μᾶς λένε ψέματα· 130 χρόνια ὑπερασπιστήκαμε μὲ ποταμοὺς αἱμάτων τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας πολεμώντας μὲ ἰσχυρότατους ἀντιπάλους: Ὀθωμανικὸ κράτος, Βουλγαρία, Γερμανία. Καὶ θὰ τὴν πουλήσουμε σήμερα στὸ πρὸς διάλυση κρατίδιο τῶν Σκοπίων;

Τὴν Κυριακὴ 21 Ἰανουαρίου θὰ εἴμαστε καὶ μεῖς ἐκεῖ, στὸ συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία μας. Γιὰ μία ἀκόμα φορὰ ἡ καρδιὰ τῆς Ἑλλάδας χτυπάει στὴ Μακεδονία.

 

syllalitirio211