Ιστορικό ανακοινώσεων

Ανακοινώθηκε: 27-03-2020
Κυριακή 29 Μαρτίου: π.Νικόλαος Μανώλης “Δεύτε εργασώμεθα εν τώ μυστικώ αμπελώνι”
Ανακοινώθηκε: 27-03-2020
Τετάρτη 25 Μαρτίου: Ζωντανή εκδήλωση π.Νικολάου Μανώλη: “Θα σας πω πού θα κοινωνήσετε το Πάσχα!”
Ανακοινώθηκε: 22-03-2020
Κυριακή 22 Μαρτίου: π.Νικόλαος Μανώλης “Ο Σταυρός δεν έχει δύναμη, μην προσκυνάτε!”
Ανακοινώθηκε: 18-03-2020
Τετάρτη 18 Μαρτίου: Ζωντανή εκδήλωση π.Νικολάου Μανώλη: “Μένω στο σπίτι και βρίσκω το Θεό!”
Ανακοινώθηκε: 14-03-2020
Κυριακή 15 Μαρτίου: π.Νικόλαος Μανώλης “Ο π.Μιχαήλ Σαντοριναίος υβριστής της αγιοπατερικής Αποτείχισης”
Ανακοινώθηκε: 11-03-2020
Τετάρτη 11 Μαρτίου: Ζωντανή εκδήλωση π.Νικολάου Μανώλη: “Η Θεία Κοινωνία και οι ασθένειες”
Ανακοινώθηκε: 07-03-2020
Κυριακή 8 Μαρτίου: π.Νικόλαος Μανώλης “Μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου”
Ανακοινώθηκε: 29-02-2020
Κυριακή 1 Μαρτίου: π.Νικόλαος Μανώλης “Η κατανυκτική ευχή «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου»”