Ιστορικό ανακοινώσεων

Ανακοινώθηκε: 26-02-2020
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020: “Έχει προκαθορίσει ο Κύριος τον χρόνο και τον τρόπο του θανάτου μας;”
Ανακοινώθηκε: 22-02-2020
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου: π.Νικόλαος Μανώλης “Τρία έτη ευλογημένης Αποτείχισης”
Ανακοινώθηκε: 18-02-2020
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου: Ζωντανή εκδήλωση π.Νικολάου Μανώλη: “Μήνυμα της Ι.Μ. Τιμ. Προδρόμου Βέροιας αδικεί τον Πατριάρχη”
Ανακοινώθηκε: 15-02-2020
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου: π.Νικόλαος Μανώλης “Η κατάρα του χρήματος”
Ανακοινώθηκε: 07-02-2020
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου: π.Νικόλαος Μανώλης “Προκαλούν το Θεό οι καρναβαλιστές”
Ανακοινώθηκε: 05-02-2020
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου: Ζωντανή εκδήλωση π.Νικολάου Μανώλη: “Η μητέρα του σήμερα”
Ανακοινώθηκε: 31-01-2020
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου: π.Νικόλαος Μανώλης “Νυν απολύεις τον δούλoν σου εν ειρήνη”
Ανακοινώθηκε: 27-01-2020
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου: π.Θεόδωρος Ζήσης “Παιδεία και αγωγή των νέων κατά τούς Τρεις Ιεράρχας”