ΒΙΒΛΙΟ “ΒΙΩΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ”

“Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη”

Στηρίξτε οικονομικά το σύλλογό μας!

Σε όποιον στηρίξει με 10€ δωρεά τους σκοπούς του Συλλόγου μας, θα προσφέρουμε 1 βιβλίο.

Γίνεται και αποστολή πανελλαδικώς με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ
Α ρ . λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ : 5209 089900 586
I B A N : GR 900172 2090 0052 0908 9900 586

ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
1) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
2) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ “
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟ

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ infoagiosiosif@gmail.gr

+5€ έξοδα αποστολής μέχρι 5 βιβλία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6931 084 313 (υπεύθυνου επικοινωνίας)
Email: info@agiosiosif.gr


Δείτε όλες τις εκδόσεις του συλλόγου μας